Về tôi

Trò chuyện    I   Bình luận    I   Tản văn

Chào bạn! Dù làm nghề viết lách, dạy học, nghiên cứu, hay tư vấn… tôi đều nghĩ rằng phải dựa trên đam mê, và nói ra những điều mình tin là đúng. Nếu không, tôi chẳng phải là tôi. Dù làm nghề viết lách, dạy học, nghiên cứu, hay tư vấn… tôi đều nghĩ rằng phải dựa trên đam mê, và nói ra những điều mình tin là đúng. Nếu không, tôi chẳng phải là tôi. Dù làm nghề viết lách, dạy học, nghiên cứu, hay tư vấn… tôi đều nghĩ rằng phải dựa trên đam mê, và nói ra những điều mình tin là đúng… Xem thêm

Đừng buộc cẳng chim trời

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý đã phàn nàn rằng “Chưa thấy quyền tự do báo chí công dân” khi Bộ Thông tin và truyền thông trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật báo chí (sửa đổi). Thực tế sinh động của báo chí – truyền thông hiện nay đặt các nhà làm luật trước nhiều lúng túng, mà cách giải quyết nó chỉ khả dĩ khi nhìn thấu triệt sự thay đổi…

No posts found

Tủ sách của tôi

No posts found

Đừng buộc cẳng chim trời

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý đã phàn nàn rằng “Chưa thấy quyền tự do báo chí công dân” khi Bộ Thông tin và truyền thông trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật báo chí (sửa đổi). Thực tế sinh động của báo chí – truyền thông hiện nay đặt các nhà làm luật trước nhiều lúng túng, mà cách giải quyết nó chỉ khả dĩ khi nhìn thấu triệt sự thay đổi…

Truyền hình

VTV4- Lê Ngọc Sơn -người quen thuộc trong giới truyền thông Đức

VTC_Bàn về cách tập hợp trí thức trẻ
VTC_Bàn về cách tập hợp trí thức trẻ
Bàn Về "ĐIỂM NGHẼN" của nền giáo dục Việt nam
VTV4- Lê Ngọc Sơn -người quen thuộc trong giới truyền thông Đức

Footer En

Scroll Up
Cart
  • No products in the cart.