Là một hạt bụi giữa trần gian...
I'm a dust in the wind. Do everything with love!
Là một hạt bụi giữa trần gian...
I'm a dust in the wind. Do everything with love!
Là một hạt bụi giữa trần gian...
I'm a dust in the wind. Do everything with love!
Previous slide
Next slide
Là một hạt bụi giữa trần gian...
I'm a dust in the wind. Do everything with love!
Là một hạt bụi giữa trần gian...
I'm a dust in the wind. Do everything with love!
Là một hạt bụi giữa trần gian...
I'm a dust in the wind. Do everything with love!
Previous slide
Next slide

Về tôi

Chào bạn!

Chào mừng bạn đến “ngôi nhà" của tôi. Dù làm nghề viết lách, dạy học, nghiên cứu, hay tư vấn… tôi đều nghĩ rằng phải dựa trên đam mê, và nói ra những điều mình tin là đúng. Nếu không, tôi chẳng phải là tôi… Đọc thêm

IMG_4906-2-scaled

Góc nhìn

Sách của tôi

Tản mạn

Hợp tác làm việc

Quý khách có nhu cầu hợp tác làm việc với Lê Ngọc Sơn vui lòng liên hệ!