Blog

Dù làm nghề viết lách, dạy học, nghiên cứu, hay tư vấn… tôi đều nghĩ rằng phải dựa trên đam mê, và nói ra những điều mình tin là đúng. Nếu không, tôi chẳng phải là tôi.

Hợp tác làm việc

Quý khách có nhu cầu hợp tác làm việc với Lê Ngọc Sơn vui lòng liên hệ!