Home Mảnh tâm hồn Tắm cà phê cho tâm hồn

Tắm cà phê cho tâm hồn

by Lê Ngọc Sơn

Pha một tách đen nóng
Khép lại những hẹn hò
Thư phòng cài then cửa
Khước từ những âu lo

(HN, 5.1.2014) books1.jpg